Martin Kozumplík o současnosti i budoucnosti makléřského byznysu

24.04.2014 15:22

Pane Kozumplíku, kdy jste se rozhodli se svými partnery založit obchodníka s cennými papíry - společnost Cyrrus? S čím jste do toho šli, jaká byla prvotní vize?
Obchodníka s cennými papíry jsme založili na začátku roku 1997. Společníci působili na kapitálovém trhu od jeho vzniku v roce 1993, takže jsme byli přesvědčení o tom, že zvládneme zprostředkovat obchody v dostatečném objemu, aby nás to uživilo. Orientace na retailovou klientelu byla naší ambicí již od začátku, ale bez několika velkých přímých obchodů by se nám firmu rozjet pravděpodobně nepodařilo. Legislativa a nároky regulátora (tehdy Komise pro cenné papíry) se měnily dramatickým tempem a nebylo jednoduché se zpřísněným požadavkům přizpůsobit bez vysokých nákladů, které jsme jen stěží pokrývali výnosy za zprostředkování obchodů. Z dnešního pohledu to bylo skutečně velmi amatérské. Navíc jsme rozjeli podnikání v době, kdy mnoho obchodníků ukončovalo činnost.

Je to již více než 15 let. Jak moc se za tu dobu tento byznys změnil? Jak moc se změnila orientace Vaší společnosti? Rozšířili jste Váš byznys i o další oblasti? 
Kapitálový trh se změnil po všech stránkách. Jak nároky regulátora, tak preference investorů. Obecně lze říci, že kapitálový trh je mnohem kultivovanější, investoři jsou opatrnější. V minulosti byl trh divokým kasinem, dnes spíše klidnou řekou. Cyrrus se těmto změnám průběžně přizpůsobuje, mnohdy jsme i o krok napřed. Vzhledem k jednoduchosti našich rozhodovacích procesů reagujeme velmi pružně. Naše nabídka se rozšířila na celou řadu produktů, máme co nabídnout prakticky komukoliv – od nejkonzervativnějších produktů pro opatrné investory až po vysoce rizikové obchody pro zkušené spekulanty.

Podílíte se jako spoluzakladatel a spolumajitel stále aktivně na chodu firmy?
Ano, podílím. Výkonným ředitelem společnosti Cyrrus je můj společník Jiří Loubal, já mám na starosti vnější vztahy, business development, řízení rizik a back office. V rámci představenstva řešíme strategii, vymýšlíme nové produkty, s firmou neustále pracujeme. Myslím si, že motivace akcionáře je vždy větší, než motivace najatého manažera, proto nemám v plánu exekutivu Cyrrusu opustit.

Pane Kozumplíku, jste členem prezidia České asociace obchodníků s cennými papíry. Co ta pozice obnáší? Jaká práce je s tím spojená?
V rámci Asociace se scházíme s představiteli konkurenčních společností, se kterými máme identické, nebo aspoň velmi podobné zájmy. Známe se osobně již mnoho let, naše vztahy jsou buď přátelské, nebo minimálně korektní. Jsme schopni spolupracovat při komunikaci s regulátorem, konzultujeme vnitřní předpisy, postupy a reagujeme na legislativní změny. Máme společný zájem na tom, aby kapitálový trh nezanikl a vzájemná komunikace nám velmi usnadňuje život.

Všimnul jsem si, že společnost Cyrrus je, mimo jiné, velmi aktivní v oblasti investičních certifikátů. Proč jste se na ně zaměřili?
Investiční certifikáty jsou moderní a stále oblíbenější produkty. Mají mnoho předností, díky nimž se výrazně rozšiřují možnosti investování pro drobné klienty. Umožňují efektivně investovat v nižších částkách, do akciových indexů, komodit, měn, pákových produktů, akcií z jiných regionů. Investorovi tak odpadá nutnost držet mnoho různých měn či mít přístup na mnoho různých burz. Tyto strukturované produkty nám navíc značně pomáhají sestavovat klientům portfolia přesně na míru.

Jak vidíte osud Pražské burzy? Nelze si nevšimnout poklesu obchodů na ní v posledních řekněme sedmi letech a dále relativně malý počet titulů obchodovaných na hlavním trhu. Jak se bude podle Vašeho názoru BCPP vyvíjet v kontextu střední a východní Evropy? Neměla by mít střední a východní Evropa společnou burzu?
Pražská burza bohužel dlouhodobě nabízí velmi malý počet obchodovaných titulů a nové emise cenných papírů nepřicházejí. Z pohledu objemu obchodů a aktivity bylo v minulých letech zajímavějším trhem v regionu Polsko, kde se nám podařilo realizovat několik IPO na Varšavské burze. Bohužel v souvislosti s finanční krizí region opustili zahraniční investoři a aktivita na burzách ve střední Evropě značně poklesla. Naši klienti preferují obchody v Německu a USA. Počítám s nárůstem objemů obchodů právě na těchto trzích. Myšlenka spojování burz v regionu střední Evropy mi připadá v současné době nepříliš reálná.

Cyrrus pořádá celoročně bezplatné investiční semináře a to po celé republice i na Slovensku. Mají tyto semináře nějaký dopad na byznys Cyrrusu? Nebo je to spíše bezplatná služba lidem?
Považujeme za důležité zvyšování finanční gramotnosti Čechů – v této oblasti je stále co zlepšovat. Naše semináře seznamují zájemce s investováním do cenných papírů. Přirozeně se zaměřujeme na typy investic, které považujeme za zajímavé a prostřednictvím seminářů se snažímě potenciální investory zaujmout a nabídnout jim naše služby. Pro ty, kteří přesto naše služby nevyužijí, nebo ani využít nechtějí, jsou semináře i tak užitečné, protože jim mohou rozšířit investiční obzory a ukázat zajímavé možnosti.

Kdy se podle Vašeho názoru finanční inteligence a finanční vzdělání Čechů dostane na úroveň vyspělých západních zemí?
Náš kapitálový trh je stále mladý, ve vyspělých zemích má mnohem větší historii. Vše záleží přirozeně na vzdělání, je důležité, aby se základy investování a řízení financí vyučovalo na středních školách. V dobách rostoucích trhů, kdy hodně investorů vydělává, se zájem o investování vždy prudce zvyšuje. V době finanční krize je tomu naopak. Připadá mi, že současné trendy vývoje legislativy, daní a aktivita Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitelů, vede k tomu, že o investování zájem spíše klesá. Což je paradox, protože vlády by měly mít zájem na tom, aby lidé převzali zodpovědnost za své finanční zabezpečení na sebe. Přílišná regulace bohužel aktivní investory trestá.

Je zde něco, čím se Cyrrus výrazně liší od dalších českých a slovenských makléřských firem?  
Cyrrus nabízí klientům ojedinělý způsob obchodování, kdy klient platí paušální měsíční poplatek bez závislosti na počtu obchodů. Investiční strategie jsou v mnohém velmi inovativním produktem, troufám si říct, že nejen na tuzemském trhu, ale i v širším geografickém měřítku. Do určité míry totiž přinášejí klientovi to nejlepší jak z aktivního obchodování, tak i z kolektivního investování. Každý klient má, podobně jako v tradičním aktivním obchodování své vlastní individuální portfolio cenných papírů, to mu nicméně sestavuje investiční stratég, velmi podobně jako portfolio manažer ve fondu kolektivního investování. Klient zůstává, pokud si to přeje, svým vlastním pánem, pokud ne, dostává kvalitní poradenský servis od svého makléře.

Jak Cyrrus zasáhla finanční krize let 2008-2009. Bylo třeba měnit obchodní strategii či propouštět zaměstnance?  
Finanční krize naše odvětví ovlivnila naprosto zásadním způsobem. Mnoho investorů spolu s razantním poklesem cen akcií prodělalo spoustu peněz. Finanční a bankovní sektor byl obviněn ze způsobení krize a negativní mediální kampaň na investory a veřejnost přirozeně zapůsobila. Trhy zaznamenaly odliv peněz, investoři začali hledat bezpečné investice s velmi nízkým a nejlépe fixním výnosem. Poklesly objemy obchodů, makléři či investiční bankéři se stali nepopulárními. Na tuto situaci jsme museli reagovat, vyjít vstříc změněným požadavkům ze strany našich klientů, což se také neobešlo bez propouštění. Výrazně nižší výnosy ze zprostředkování obchodů s cennými papíry muselo vykompenzovat snížení nákladů na provoz firmy. Nicméně krize odezněla a v posledním roce Cyrrus opět nabírá nové lidi, investuje do modernizace techniky, software, rozvíjí nové služby.  

Která část byznysu dnes dělá Cyrrusu největší obrat? O které služby je letos největší zájem? 
Nejúspěšnějším produktem jsou Investiční strategie. Objem majetku v nich za poslední rok roste o více než 10% měsíčně. Velký zájem je o naše úpisy bonusových certifikátů, hitem se staly především tzv. reverse convertible certifikáty, které vyplácejí pravidelný kupon bez ohledu na výkonnost podkladových aktiv. Z hlediska jednotlivých druhů cenných papírů je největší zájem o klasické akcie, sektorová ETF, dluhopisy s nižším ratingem a již výše zmíněné strukturované produkty s částečnou ochranou kapitálu. Roste i zájem o různé formy zajištění kapitálu vzhledem k tomu, že trhy v poslední době silně rostly.

Souhlasíte s tvrzením, že Češi jsou v oblasti investic výjimečně konzervativní a většinou nechávají peníze "ležet ladem"? A pokud ano, čím to je?
Otázkou je, zda se v případě Čechů jedná o konzervativní přístup, nebo spíše pasivitu, což je rozhodně horší varianta. Já se přikláním k tomu druhému. Podle mne toto chování tuzemských domácností souvisí s nízkou úrovní finanční gramotnosti a také s výjimečně silným postavením bankovního sektoru u nás. Banky si postupně vytvořily gloriolu jediného bezpečného segmentu v oblasti spoření a investování a tento předsudek je velmi obtížné změnit. Zvláště poté, co má většina národa negativní zkušenost s kuponovou privatizací. Ale to je dávná minulost, tuzemský finanční trh se od té doby výrazně změnil a nevidím žádný důvod, proč by měly být vzorce chování českých investorů výrazně odlišné například od těch německých či rakouských.

Setkávám se s častým argumentem lidí, že na investování je potřeba velký kapitál. Jak to tedy je? Kolik peněz člověk potřebuje, aby mohl začít s Cyrrusem investovat a mělo to smysl?
Dá se investovat již v řádu tisíců, nicméně abychom byli klientovi schopni efektivně sestavit dobře diverzifikované portfolio, je třeba alespoň desítek, ideálně stovek tisíc Kč. Pochopitelně platí, že čím větší objem prostředků, tím větší možnosti se klientovi otevírají.

Trvá i nadále trend přesunu českých investorů z domácí burzy na zahraniční trhy?
Ano, tento trend již trvá několik let a ještě není u konce. V období před finanční krizí byly čtyři pětiny prostředků našich klientů investovány na pražské burze, dnes se tento podíl obrátil a přes osmdesát procent obchodů již probíhá na zahraničních trzích, především v Německu a USA.

Viděl jste film Vlk z Wall Street? Je pravdou, že jste na něj šli v Brně celá firma? Líbil se Vám?
Na film jsme se skutečně vypravili všichni, pronajali jsme si sál v Brně i v Praze. Jméno režiséra a téma slibovalo zajímavou podívanou, obzvlášť pro lidi, kteří pracují ve finančním sektoru. V minulosti mě zaujaly filmy Wall Street,Boiler Room (Riziko), Peníze těch druhých. Osmdesátá léta byla v USA skutečně divoká, makléři a investiční banky vydělávali nepředstavitelné peníze na úkor naivních a nepoučených investorů, ale tato doba je minulostí, v podmínkách mladého českého kapitálového trhu jsme nikdy nic takového nezažili. I když v polovině devadesátých let i u nás něktěří makléři s dluhopisy dokázali vydělat a prohýřit velké peníze. Ale Vlk z Wall Street je úplně jiná liga, z dnešního pohledu pohádka pro dospělé o zlaté horečce na konci 20. století.

Můžete naznačit směřování Cyrrusu do budoucna? Jaké jsou plány? Jaká je vize majitelů, mezi něž sám patříte? 
Cyrrus vždy přicházel mezi prvními s novými produkty, aktivně hledá nové příležitosti. Po náročném roce 2013, kdy jsme provedli rozsáhlou restrukturalizaci firmy a produktové řady, počítáme s tím, že budeme vylepšovat naše Investiční strategie, které jsou stále velmi mladým produktem. Nadále se budeme snažit investorům nabízet moderní a zajímavé investice.

Zdroj: investportal

 

 

Doporučení

Profesionální poradenství poskytované licencovanými makléři

Investiční strategie

Jak na půjčku bez zajištění

Přidat odkaz

 

 

Využíváme CzechNet.org.

Anketa

Líbí se vám rozhovor?

Ano (17)
Ne (8)

Celkový počet hlasů: 25

Diskusní téma: Martin Kozumplík o současnosti i budoucnosti makléřského byznysu

Neprehledne

David 28.04.2014
Tenhle web je totalne neprehledny, vsude same reklamy, nic se tady neda poradne najit. Nechcete prejit na neco noveho. Pouzivat webnode na pravidlne prispivany web je nesmysl a hruza.....

Re: Neprehledne

Admin 28.04.2014
Dobrý den Davide. Jistě najdete i jiné finanční servery, kde bude reklamy mnohem více. Projekt si na sebe musí vydělat. A to zajistí buď poskytování reklamního prostoru. A nebo bychom stránky museli zavřít za platební bránu. Byl byste ochoten platit za přístup? Tedy bez použití další reklamy?

Re: Re: Neprehledne

David 28.04.2014
Děkuji za reakci. Nemám problém platit za obsah, ale upřímně řečeno, bez urážky, za Váš obsah bych neplatil... Jedinečnost informací je prakticky nulová a každý druhý příspěvek je reklama, takže bych určite neplatil.

Re: Re: Re: Neprehledne

Admin 29.04.2014
Viz předchozí odpověď.

Re: Re: Re: Re: Neprehledne

Honza 30.04.2014
No já nevím, ale Davidovi jste neodpověděl. Skutečně množství reklam zde je zarážející a stránka je extrémně nepřehledná a rozhodně nevzbuzuje důvěru. Vzhledem k tomu, že je to proovzované na webnode, půlka článků jsou reklamy a PR, tak nechápu, za co byste chtěl platit, vždyť udělat hezký web dnes stojí pár stokorun, ale když nejste ochoten je utratit za čtenáře, oni je neutratí za Vás.

Přidat nový příspěvek

Články

14.06.2023 22:47
Od 1.1.2024 má proběhnout dost zásadní změna u českého doplňkového penzijního spoření. Co se především změní?  Podle vládního návrhu to vypadá, že stát nám bude posílat měsíčně až 340,- na investice (formou DPS). Přesněji 340,-, pokud si odkládám měsíčně 1700,- (do DPS). To je dobrá...
08.06.2023 16:13
Je to zhruba rok co mezi investory probíhaly divoké diskuse o tom, zda akcie nakupovat či prodat.  Skeptici předpovídali, že se burzovní index S&P 500 dostane mnohem níže, až někam na 2800. Já jsem tvrdil, že akcie jsou za dobré ceny a to v létě i později na podzim. A že se možná již nikdy...
07.06.2023 23:27
Být v životě úspěšný není jenom důležité. Je to vaše morální povinnost. Předložím vám hned dva dobré důvody.  Děti Žádné dítě by nemělo vidět svoje rodiče zlomené a zoufalé. Dětem něco takového rozhodně neprospěje. A co hůř. Pokud k něčemu takovému dojde, hrozí, že si to ponesou do života a že...
03.06.2023 18:40
Jeden z největších omylů, kterého se někteří lidé dopouštějí, se týká peněz. Přesněji jejich přístupu k penězům.  Budou vám tvrdit, že peníze vás šťastného neudělají. Případně, že peníze jsou od ďábla. Nic není vzdálenější pravdě. Peníze nám přináší svobodu. Přináší nám možnosti. Umožňují nám...
23.05.2023 17:08
Vzpomínáte si na nekonečné diskuse o btc? V Bank of America to vidí stejně jako já (foto níže). Bublina již splaskává. Jinak btc by přeci jenom mohlo být nakonec to 1 % krypta, které přežije a do budoucna bude součástí finančního systému. Velmi tomu nahrál současný vývoj, který se ale dal očekávat...
07.05.2023 01:08
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich vlastních investičních portfolií i portfolií našich klientů. Dále máme zkušenosti s auditem a optimalizací jejich stávajících investičních portfolií.  Potřebujete navrhnout vaše investiční portfolio Chcete pomoci s navržením...
09.08.2022 13:22
To, co si asi málokdo uměl před rokem či dvěma představit, stává se skutečností.  Pokud si dnes půjdete poprvé pro hypotéku, čeká vás úroková sazba přes 6 %. Pokud si vyberete takový běžný panelákový byt v Hradci Králové s cenovkou 6,5 milionů Kč, čeká vás splátka hypotéky klidně někde kolem...
04.08.2022 18:33
A je tu opět středeční investiční okénko. Tentokráte ne akciové, ale komoditní. Pokud máte doma v trezoru jeden či více zlatých slitků značky PAMP, mohli jste si všimnout (ale také nemuseli), že mají už delší dobu na přední straně z výroby ochrannou fólii (foto níže), podobně jako displeje...
23.07.2022 17:56
Také jste si v uplynulých týdnech (6 a 7/2022) stihli nakoupit a přikoupit akcie za skvělé ceny?  Akcie se ideálně nakupují, když je nálada špatná, dav nevidí světlo na konci tunelu a ceny jsou dole. Ne když už rostou o desítky procent. Jinak kdo dělá pravidelné nákupy každý týden, měsíc či...
22.07.2022 20:28
Letošní rok je skutečně jiný, než roky předešlé. Čekali byste před rokem, že bude Evropa ve válce a že meziroční nárůst inflace se přiblíží ke 20 procentům? Já něco takového neočekával.  Posledních pár měsíců mám zajímavou novou zkušenost. Dokonce i lidé, kteří mi před třemi lety říkali, že...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chcete nastavit vaše investiční portfolio nebo udělat jeho audit? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 863)
Ne (378)

Celkový počet hlasů: 4241

Představení

07.05.2023 01:34
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...