Pimco: Kam investovat a čemu se vyhnout v „novém normálu“

11.02.2010 23:24

Kam investovat a čemu se vyhnout v „novém normálu“

Bill Gross ze společnosti PIMCO se v únoru ve svém pravidelném měsíčním zamyšlení zaměřuje na chování investorů po krizi:

V době „nového normálu“ je důležité si uvědomit, že klíčové slovo je „nový“ a že používání starých modelů a na ekonometrii založených projekcí, jejichž základ tvoří zkušenosti posledních několika desetiletí, může být nejen zbytečné, ale i kontraproduktivní. Nastal obrat ohledně trendu v zadlužení a regulaci a proto se vyplatí podívat se jen na vývoj v době, kdy se dělo totéž. V tomto smyslu považuji za excelentní studie Carmen Reinhartové a Kennetha Rogoffa „This Time is Different“ a analýzu společnosti McKinsey Global Institute „Debt and deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences”. Hlavní závěry Reinhartové a Rogoffa lze shrnout následovně:

Skutečným dědictvím bankovních krizí je větší veřejná zadluženost, která jde vysoko nad částku přímé pomoci bankám. V průměru se zadlužení země do tří let po krizi téměř zdvojnásobí. Nezaměstnanost se po krizi zvýší v průměru o 7 % a na nové úrovni zůstane po dobu pěti let. Pokud objem veřejného dluhu překročí 90 % HDP, růst se sníží o 1 %.

Tyto závěry lze snadno porovnat s událostmi posledních 12 měsíců. Naznačují, že „nový normál“, o kterém hovoří společnost PIMCO, je časem vyzkoušená jistota. V situaci, v jaké se dnes nacházíme, dochází k oddlužení privátního sektoru doprovázenému nárůstem vládního dluhu, což snižuje růst a návratnost investic a finančních aktiv. Země, které jsou nejzranitelnější, jsou vyznačeny v grafu společnosti PIMCO „ohnivým kruhem“. Jsou to státy, kterým během několika let hrozí překročení 90% poměru dluhu k HDP a následně zpomalení růstu. Naopak žlutě a zeleně vyznačené státy jsou nejkonzervativnější a potenciálně nejsolventnější a mají větší růstový potenciál.

 

 

Studie od McKinsey Group analyzuje celkové zadlužení v ekonomice. Podle ní začíná oddlužení obvykle dva roky od počátku krize a trvá šest až sedm let. Přibližně v 50 % případů toto oddlužení vyústí v dlouhodobé utažení opasků, což významně snižuje růst HDP. Ve zbytku případů přicházejí bankroty firem či států, nebo zvýšená inflace. Všechny tyto alternativy jsou z pohledu investora prokletím. Důležité pro to, co se stane, jsou výchozí podmínky. Teze „nového normálu“ tak rozlišuje mezi rozvíjejícími se a rozvinutými ekonomikami a očekává, že ty první porostou mnohem rychleji.

Investoři by se v tomto prostředí měli držet následující strategie:

Investice orientované na riziko a růst by se měly zaměřit na Asii a rozvíjející se ekonomiky. Pokud tam nejsou vysoké ceny, nejatraktivněji působí oblasti s vyšším růstem, málo rozvinutým spotřebitelským sektorem, nízkou úrovní zadlužení, vysokými rezervami a obchodními přebytky, které zajistí jejich další růst v následujících letech. Za příklad lze uvést Čínu, Indii, Brazílii a jim podobné menší ekonomiky.

Pro méně rizikové investice jsou možností dluhopisy ve stejných zemích. Kvůli jejich menší likviditě musí ale většina peněz téci do starých trhů. V těchto zemích však vývoj výnosů nemusí kopírovat vývoj před krizí, kdy se ekonomická volatilita postupně snižovala. Každý region má navíc rozdílné klíčové charakteristiky: Japonsko stárnoucí populaci a velkou potřebu externího financování, USA rostoucí deficity, Evropa velké rozdíly mezi jednotlivými členy měnové unie a Velká Británie vysoké zadlužení a na finance orientovanou ekonomiku. Pro dluhopisové investice je v případě dostatku likvidity nejlepší z rozvinutých zemí Kanada, která má konzervativní banky a ze všech zemí se nejvíce blíží fiskální rovnováze. Německo tvoří nejbezpečnější a nejlikvidnější alternativu, je ale třeba sledovat vývoj ohledně pomoci Řecku. Vyhnout se investoři musejí Velké Británii, protože její vládní dluhopisy spočívají vlivem vysokého zadlužení a možností oslabení měny na posteli s nitroglicerínem.

Zdroj: Patria.cz

 

Diskutovat o tomto tématu můžete na investičním fóru.

 

Jan Hýsek 

 

  • Chcete se rychle orientovat ve finančních serverech? iAkcie jsou to co hledáte.

Přidat.eu záložku

Chcete nastavit vaše investiční portfolio nebo udělat jeho audit? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 863)
Ne (378)

Celkový počet hlasů: 4241

Představení

07.05.2023 01:34
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...