Průzkum Deloitte: Investicí budoucnosti jsou ekologické technologie

08.07.2009 15:55

Komentář autora: Ekologické technologie? Rozhodně ano. A rozhodně minimálně několik příštích let. Již jsem se podle toho zařídil...

Průzkum Deloitte: Investicí budoucnosti jsou ekologické technologie 

Celosvětová ekonomická krize přinutila mnoho podnikatelů v oblasti rizikového kapitálu k úpravě strategií a snížení krátkodobých investic. Vyplývá to z průzkumu, který ve středu zveřejnila společnost Deloitte.

Padesát jedna procent účastníků průzkumu redukuje počet společností, do nichž plánovala investovat, k navýšení investic se chystá pouhých třináct procent respondentů. Všechny předpoklady k obsazení pozice nejatraktivnější investiční kategorie má sektor ekologických technologií.

Podle průzkumu, během něhož byly shromážděny názory více než 700 odborníků na rizikové investice z celého světa, dojde k zintenzivnění globalizace odvětví rizikového kapitálu, která ve Spojených státech vyvolá řadu závažných otázek týkajících se konkurenceschopnosti, a rozvíjejícím se trhům, jako je například Čína, přinese naopak nespočet příležitostí.

„Přestože recese zpomalila tempo rizikového investování v krátkodobém horizontu, z dlouhodobého pohledu ovlivní pozitivně celosvětový vývoj této sféry,“ odhaduje Mark Jensen, Výkonný ředitel oddělení služeb z oblasti rizikového kapitálu společnosti Deloitte LLP.

“I u nás pozorujeme rychlý rozvoj ekologických či čistých technologií. Hlavním motivem, alespoň v posledních měsících, jsou státní podpůrné politiky. Právě jejich správné nastavení, z hlediska dosažení dobré balance mezi náklady státu a přínosy je velkým problémem, který ovlivňuje nejen poptávku po těchto technologií, ale také i realizovatelnost investic na straně nabídky,uvedl Luděk Niedermayer, ředitel oddělení consultingu společnosti Deloitte.

Zatímco výše investic může klesat, většina podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu nebude přepracovávat své investiční strategie a nebude svou pozornost přesouvat z odvětví, do kterých vkládá svůj kapitál. Valná část investorů rizikového kapitálu (79 %) očekává, že výše investic zůstane ve všech odvětvích stejná. Jedinou výjimkou je sektor ekologických technologií, kde 63 % rizikových investorů předpokládá během příštích tří let navýšení svých investic. Díky pokroku v oblasti nových technologií, rostoucí poptávce spotřebitelů po alternativních zdrojích energie a ambiciózním plánům vlád po celé zeměkouli investovat do ekologických technologií se tento sektor stal středobodem zájmu podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu.

Z pohledu potenciálu pro další růst obsadil druhou příčku sektor zdravotnického zařízení, v němž očekává nárůst investic 37 % respondentů. Následují nová média (26 %), spotřební průmysl, biofarmacie (24 %) a software (22 %). Ve vztahu k rozvinutějším odvětvím, jako jsou telekomunikace a polovodičový průmysl, jsou investoři rizikového kapitálu méně optimističtí a jen 15%, respektive 16 % dotázaných odborníků plánuje navýšení svých investic v těchto oborech. Vlivem recese se taktéž posunulo zaměření velké skupiny odborníků na rizikový kapitál na konkrétní fáze realizace projektů. 36 % respondentů se chystá přesunout své investice do pozdějších etap, aby podpořili společnosti ve svém portfoliu do doby, než se zvýší poptávka. Pouhých 6 % plánuje investovat už v dřívějších fázích projektů, aby využili výhod delšího časového období, které budou mít v takových případech společnosti na svůj rozjezd a rozvoj. 52 % všech podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu, kteří se do průzkumu na rok 2009 zapojili, uvedlo, že v současnosti investují mimo své domovské země. Domnívají se, že výše investic porostou v nejbližších třech letech spíše v zemích mimo Spojené státy. Podle průzkumu celých 50 % účastníků věří, že se investice zvýší v Asii (bez Indie), 43 % v Indii, 36 % v Jižní Americe, 25 % v Evropě a Velké Británii a pouhých 17 % věří v jejich zvýšení v Severní Americe.

Na dotaz, která země může ze současné ekonomické krize vytěžit nejvíc, uvedlo 38 % podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu Čínu a jen 18 % Spojené státy. Naopak v odpovědi na otázku, která země může vlivem krize nejvíce ztratit, jmenovalo 51 % Spojené státy. Následovala Velká Británie se 14 %, Čína s 10 % a Rusko s 6 %.

Rizikoví investoři se shodují na tom, že důležitou roli při podpoře inovací budou hrát ve všech zemích světa vlády. Na otázku, jaká vládní opatření budou v příštích 12 měsících nejdůležitější v souvislosti se snahami podpořit další rozvoj technologií, zmínilo 66 % respondentů zavedení příznivých daňových pravidel. 40 % se pak v této spojitosti domnívá, že důležitá bude vládní podpora podnikatelských aktivit. 31 % účastníků průzkumu by chtělo, aby vlády pomohly s dosažením větší aktivity na veřejných trzích. Podle 29 % dotázaných by při podporování inovací pomohl lepší přístup ke zdrojům soukromého kapitálu.

V odpovědi na otázku, jaká konkrétní pravidla by přímo pomohla podnikatelům z oblasti rizikového kapitálu, si 58 % respondentů přálo, aby vlády motivovaly investory z řad institucí k investování do rizikového kapitálu. Podle 39 % účastníků průzkumu musejí vlády motivovat k rizikovému investování nadační fondy a soukromé společnosti pro správu rodinného majetku. 36 % se přiklání k liberalizaci daňových pravidel a 31 % věří, že odvětví rizikového kapitálu by prospělo zvýšení financí do výzkumu a vývoje.

V dlouhodobé perspektivě zůstává většina podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu optimistická a celá polovina (51 %) se domnívá, že současnost nabízí skvělé příležitosti k investování do slibně se rozvíjejících společností. Za dobu nevhodnou k investování považuje naopak současnost jen 6 % respondentů. 45 % dotázaných odhaduje, že velikost fondů poroste a že jejich příští fond bude větší než ten, do nějž aktuálně investují. Jen podle 19 % respondentů budou jejich další fondy menší.

Globální průzkum rizikového kapitálu na rok 2009, který se uskutečnil v prvním čtvrtletí letošního roku, vycházel z názorů více než 700 podnikatelů z oblasti rizikového kapitálu z celého světa.

Zdroj: Mediafax, Kurzy.cz

JanHýsek.com

Přidat.eu záložku

Chcete nastavit vaše investiční portfolio nebo udělat jeho audit? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 864)
Ne (379)

Celkový počet hlasů: 4243

Představení

07.05.2023 01:34
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...