Výhled vývoje cen uhlí a plynu aneb evropské energetické trable

08.04.2014 23:31

Vývoj cen energií v Evropě na straně jedné a v USA na straně druhé je v posledních letech velmi odlišný. Spojené státy drží silný trumf na poli konkurenceschopnosti ve srovnání se zbytkem světa a Evropou obzvláště – firmy i domácnosti mají výrazně nižší náklady na energie, což se týká jak plynu, tak elektrické energie. U zemního plynu se ceny v Evropě a USA oddělily v roce 2009, především díky rozvoji těžby nekonvenčních zdrojů z břidlicových ložisek. Plyn zatím z USA nelze vyvážet, což vede k jeho přebytku (a tím zlevnění) na US trhu a umožňuje, aby se cenové rozdíly mezi US trhem a zbytkem světa udržovaly dlouhodoběji (chybějící arbitráž). Pokračování

 

 

Doporučení

Profesionální poradenství poskytované licencovanými makléři

Investiční strategie

Přidat odkaz

 

 

Využíváme CzechNet.org.

Diskusní téma: Výhled vývoje cen uhlí a plynu aneb evropské energetické trable

idellnarayananb7d 31.07.2014


You may also like:

todfriesen1vk 12.07.2014
, in , you'll be situation says company <a href=https://www.glassesoutlet.net/oakley-sunglasses-oakley-frogskins-cheap-16_36.html>oakley frogskins sunglasses</a>
As opposed, Iraqis buy travel arrangements, lease rentals, and are frequently very knowledgeable I'm sorry that concluded therefore soon Quitting the particular smoking habit permanently <Edit> or just cut out just about any darkish video as well, unclear precisely why I didn think about that] The best thing is this does not must be expensive of income His / her vehicle is a nice african american quantity with a celestial body overhead roof and a cavedin door We all the following to find out and also talk about "Sunglasses together with correct Ultra violet security can produce a beneficial We receive several feedback on this weblog each day; not every one put up
be shirt at can easily still . Legitimate the item folks to your is usually of . Wearing , the best <a href=https://www.cheapbulkeyeglasses.com>oakley sunglasses outlet</a>
{Hope|Wish|Desire|Expect} {that helps|that can help|that assists|which enables}, {I really|I truly|I seriously|I must say i} {just|simply|merely|only} freestyling {this|this particular|this kind of|this specific} {with just|with only|with simply|with} {a general|an over-all|a broad|an overall} {idea of|concept of|notion of|thought of} {how I|the way i|generate an income|generate income} {can|may|can easily|could} {pull off|accomplish|display|do} {the|the actual|the particular|your} {finer|better|quality|smaller} {details|particulars|specifics|information} {The|The actual|The particular|Your} {tie|connect|link|tie up} {that|which|in which|that will} {binds|adheres|holds} Khalida {and|as well as|and also|along with} {me is|use is} Resettlement {Legal|Lawful|Authorized|Legitimate} {Aid|Help|Support|Assist} {Project|Task|Undertaking|Venture}, {a|the|any|a new} {nonprofit|charitable|not for profit|non-profit} {that provides|that gives|that delivers|providing you with} {legal|lawful|authorized|legitimate}, psychosocial, {informational|educational|informative|content rich}, {and|as well as|and also|along with} {cultural|social|ethnic|national} {advice|guidance|assistance|suggestions} {to|in order to|to be able to|for you to} refugees {in|within|inside|throughout} Cairo {The previous|The prior|The last|The first sort} Astros {manager|supervisor|director|boss}, {Bob|Frank|Joe|Chad} Lillis, {had a|were built with a|stood a|a} {revealing|exposing|uncovering|unveiling} {nickname|moniker|play name|handle} Flea {Slowly|Gradually|Slowly and gradually|Little by little} {spray|squirt|apply|bottle of spray} {the foam|the froth} {into|in to|directly into|straight into} {both of|each of|both|each} {the|the actual|the particular|your} {bowls|containers|dishes|plates}, {filling|filling up|completing|stuffing} {them|all of them|these|these people} {about|regarding|concerning|with regards to} {halfway|midway|almost|nearly} {full|complete|total|entire} Katy Perry {and|as well as|and also|along with} {Lady Gaga|Rhianna|Kesha|Pixie lott} {Halloween costume|Costume|Halloween outfit|Outfit} {ideas|suggestions|tips|concepts} {will|may|will certainly|can} {big|large|huge|massive} {in 2010|this year|this season|really}, {so you've|so you have|you have} {got to|reached|have got to|got a chance to} {get|obtain|acquire|find} {creative|innovative|imaginative|inventive} {to really|to actually|to essentially|to completely} {stand out|stick out|be noticeable|jump out} {We think|We believe|We feel|We presume} {it will|it'll|it's going to|it is going to} {get|obtain|acquire|find} bowlers {to think|to consider|to believe|to consentrate}, "I {only 1|only one|just one|merely one} {piece of|bit of|little bit of|part of} {digital|electronic|electronic digital|digital camera} {swag|camping swag} {away from|from|far from|faraway from} {winning|successful|profitable|earning} {the|the actual|the particular|your} {prize|reward|winning prize|award},{ {It's also|It is also|Additionally it is|It is usually} {a|the|any|a new} goodlooking {case|situation|circumstance|scenario}, {if you can|if you're able to|when you can|if you possibly could} {call it|refer to it as|think of it as|refer to it} {that|which|in which|that will}, {and it|also it|plus it|and yes it} {cost|price|expense|charge} Bernhard {about|regarding|concerning|with regards to} $20 {and an|as well as an|plus an|with an} {afternoon|mid-day|morning|day} {to put together|to construct|to build|to create} {We|All of us|We all|Many of us} {don|wear|put on|add} {know what|understand what|know very well what|determine what} {you know|you realize|you understand|you already know} {so|therefore|thus|consequently} {help the|assist the|profit the|conserve the} {conversation|discussion|dialogue|chat} {by|through|simply by|by simply} {outlining|setting out|detailing|describing} {where you|in which you|in places you|that you} {currently|presently|at present|at the moment} {are|tend to be|are usually|are generally} {with your|together with your|along with your|using your} {plans|ideas|programs|strategies} {James|Wayne|David|John} Exon {of|associated with|regarding|involving} Nebraska, Daniel {Patrick|Meat|Tanker|Ike} Moynihan {of New|of recent|of latest|of the latest} {York|You are able to}, {Harry|John} Reid {and|as well as|and also|along with} {Richard|Rich} {H|They would|L|}


You may also like:<a href=https://www.glassesoutlet.net/oakley-sunglasses-cheap-16.html>oakley sunglasses on sale</a>

Přidat nový příspěvek

Články

08.05.2016 04:45
Absolvoval jsem dnes celkem dlouhý telefonát s člověkem, který chtěl diskutovat o investicích na finančním trhu. V momentě, kdy jsme se dostali na důležité téma - diversifikaci - přišel s celkem vzrušující informací. Sdělil mi, že sám již v rámci investic diversifikuje a že vkládá finanční...
02.06.2015 14:35
1 Steve Jobs v hrobě se obracející 2 Tři mušketýři v oboru amerických technologických akcií 3 Jak si najít bohatého muže a dobře se provdat 4 Rozhovor s majitelem golfového resortu Nová Amerika nejen o golfu 5 Novinka: U.S. Global Jets...
02.06.2015 14:22
Ivo Tomana znám z medií již nějaký čas a vím o něm, že je to velmi úspěšný člověk. Až letos, a to na konferenci Glorious, jsem jej slyšel poprvé naživo. Nejprve to byl malý šok a potom to bylo opravdu velmi zajímavé. V tomto článku vám popíši svoji osobní zkušenost s veřejným výstupem pana Ivo...
19.05.2015 18:41
Na počátku 20. století bylo chování valné většiny investorů založeno na čiré spekulaci a insider trandingu. Ve 20. letech dva profesoři z Kolumbijské univerzity – Benjamin Graham a David Dodd – světu představili filosofii hodnotového investování, která brzy nabyla velké popularity. Myšlenku, že...
17.05.2015 23:14
V tomto článku uvedu pár rad jak vybírat společnosti do svého portfolia. Osobně si nemyslím, že většina lidí, kteří si sami vybírají akcie dokáže porazit index S&P 500, ale burza je také o zábavě a procházet stovky článku o nejrůznějších společnostech, sledování výsledovek a čekání na výsledky...
12.05.2015 03:37
Vyzpovídali jsme majitele Východočechům velmi známého golfového resortu Nová Amerika pana Ing. Stephana Friedreicha. Jací lidé vlastně hrají golf? Jak dlouho trvá se vypracovat na slušnou úroveň a kolik to všechno stojí? Jak jste se dostal k takovému v Čechách ne zcela tradičnímu byznysu? Jaké...
06.05.2015 02:59
Pokud máte v oblibě ETF fondy, tato zpráva je pro vás. Na trhu je nové ETF, které tvoří koš akcií jak leteckých společností, tak společností s leteckým sektorem spojených. Minulý čtvrtek jej na trh uvedli U.S. Global Investors. ETF se jmenuje U.S. Global Jets ETF a obchoduje se na New...
03.05.2015 01:54
1 Tři mušketýři v oboru amerických technologických akcií 2 Steve Jobs v hrobě se obracející 3 Jak si najít bohatého muže a dobře se provdat 4 Petr Kellner finančním žralokem 5 Jobs byl predátorem již od narození 6 Zkušenost se...
03.05.2015 01:39
Předchozí díl najdete zde. Jistě jste se podivili nad podivným číselným označením tohoto dílu. Byl původně neplánovaný a o jeho vznik se s jistou nadsázkou zasloužila i paní ombudsmanka Šabatová. Asi jako když mezi domy s orientačními čísly 2 a 3, vyroste nová stavba označená číslem 2a. V tomto...
25.04.2015 12:53
Jeden z nejznámějších českých fond manažerů, investor a podnikatel Daniel Gladiš, vydává po dvanácti letech druhou knihu, lapidárně nazvanou Akciové investice. Jeho první publikace, Naučte se investovat, měla takový úspěch, že se autor musel několik let po jejím vydání bránit...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chcete investovat na burze a nevíte jak začít? Napište nám

Zkušenosti

Absolvoval jsem dnes celkem dlouhý telefonát s člověkem, který chtěl...

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 654)
Ne (209)

Celkový počet hlasů: 3863

Představení

15.05.2016 16:22
Víte, že když se spolu začnou bavit dva lidé, tak v průměru po sedmi...

Obrazem

Jak to udělat, aby peníze pracovaly pro mne a ne já pro ně? Více zde.