Výhled vývoje cen uhlí a plynu aneb evropské energetické trable

08.04.2014 23:31

Vývoj cen energií v Evropě na straně jedné a v USA na straně druhé je v posledních letech velmi odlišný. Spojené státy drží silný trumf na poli konkurenceschopnosti ve srovnání se zbytkem světa a Evropou obzvláště – firmy i domácnosti mají výrazně nižší náklady na energie, což se týká jak plynu, tak elektrické energie. U zemního plynu se ceny v Evropě a USA oddělily v roce 2009, především díky rozvoji těžby nekonvenčních zdrojů z břidlicových ložisek. Plyn zatím z USA nelze vyvážet, což vede k jeho přebytku (a tím zlevnění) na US trhu a umožňuje, aby se cenové rozdíly mezi US trhem a zbytkem světa udržovaly dlouhodoběji (chybějící arbitráž). Pokračování

 

 

Doporučení

Profesionální poradenství poskytované licencovanými makléři

Investiční strategie

Přidat odkaz

 

 

Využíváme CzechNet.org.

Diskusní téma: Výhled vývoje cen uhlí a plynu aneb evropské energetické trable

idellnarayananb7d 31.07.2014


You may also like:

todfriesen1vk 12.07.2014
, in , you'll be situation says company <a href=https://www.glassesoutlet.net/oakley-sunglasses-oakley-frogskins-cheap-16_36.html>oakley frogskins sunglasses</a>
As opposed, Iraqis buy travel arrangements, lease rentals, and are frequently very knowledgeable I'm sorry that concluded therefore soon Quitting the particular smoking habit permanently <Edit> or just cut out just about any darkish video as well, unclear precisely why I didn think about that] The best thing is this does not must be expensive of income His / her vehicle is a nice african american quantity with a celestial body overhead roof and a cavedin door We all the following to find out and also talk about "Sunglasses together with correct Ultra violet security can produce a beneficial We receive several feedback on this weblog each day; not every one put up
be shirt at can easily still . Legitimate the item folks to your is usually of . Wearing , the best <a href=https://www.cheapbulkeyeglasses.com>oakley sunglasses outlet</a>
{Hope|Wish|Desire|Expect} {that helps|that can help|that assists|which enables}, {I really|I truly|I seriously|I must say i} {just|simply|merely|only} freestyling {this|this particular|this kind of|this specific} {with just|with only|with simply|with} {a general|an over-all|a broad|an overall} {idea of|concept of|notion of|thought of} {how I|the way i|generate an income|generate income} {can|may|can easily|could} {pull off|accomplish|display|do} {the|the actual|the particular|your} {finer|better|quality|smaller} {details|particulars|specifics|information} {The|The actual|The particular|Your} {tie|connect|link|tie up} {that|which|in which|that will} {binds|adheres|holds} Khalida {and|as well as|and also|along with} {me is|use is} Resettlement {Legal|Lawful|Authorized|Legitimate} {Aid|Help|Support|Assist} {Project|Task|Undertaking|Venture}, {a|the|any|a new} {nonprofit|charitable|not for profit|non-profit} {that provides|that gives|that delivers|providing you with} {legal|lawful|authorized|legitimate}, psychosocial, {informational|educational|informative|content rich}, {and|as well as|and also|along with} {cultural|social|ethnic|national} {advice|guidance|assistance|suggestions} {to|in order to|to be able to|for you to} refugees {in|within|inside|throughout} Cairo {The previous|The prior|The last|The first sort} Astros {manager|supervisor|director|boss}, {Bob|Frank|Joe|Chad} Lillis, {had a|were built with a|stood a|a} {revealing|exposing|uncovering|unveiling} {nickname|moniker|play name|handle} Flea {Slowly|Gradually|Slowly and gradually|Little by little} {spray|squirt|apply|bottle of spray} {the foam|the froth} {into|in to|directly into|straight into} {both of|each of|both|each} {the|the actual|the particular|your} {bowls|containers|dishes|plates}, {filling|filling up|completing|stuffing} {them|all of them|these|these people} {about|regarding|concerning|with regards to} {halfway|midway|almost|nearly} {full|complete|total|entire} Katy Perry {and|as well as|and also|along with} {Lady Gaga|Rhianna|Kesha|Pixie lott} {Halloween costume|Costume|Halloween outfit|Outfit} {ideas|suggestions|tips|concepts} {will|may|will certainly|can} {big|large|huge|massive} {in 2010|this year|this season|really}, {so you've|so you have|you have} {got to|reached|have got to|got a chance to} {get|obtain|acquire|find} {creative|innovative|imaginative|inventive} {to really|to actually|to essentially|to completely} {stand out|stick out|be noticeable|jump out} {We think|We believe|We feel|We presume} {it will|it'll|it's going to|it is going to} {get|obtain|acquire|find} bowlers {to think|to consider|to believe|to consentrate}, "I {only 1|only one|just one|merely one} {piece of|bit of|little bit of|part of} {digital|electronic|electronic digital|digital camera} {swag|camping swag} {away from|from|far from|faraway from} {winning|successful|profitable|earning} {the|the actual|the particular|your} {prize|reward|winning prize|award},{ {It's also|It is also|Additionally it is|It is usually} {a|the|any|a new} goodlooking {case|situation|circumstance|scenario}, {if you can|if you're able to|when you can|if you possibly could} {call it|refer to it as|think of it as|refer to it} {that|which|in which|that will}, {and it|also it|plus it|and yes it} {cost|price|expense|charge} Bernhard {about|regarding|concerning|with regards to} $20 {and an|as well as an|plus an|with an} {afternoon|mid-day|morning|day} {to put together|to construct|to build|to create} {We|All of us|We all|Many of us} {don|wear|put on|add} {know what|understand what|know very well what|determine what} {you know|you realize|you understand|you already know} {so|therefore|thus|consequently} {help the|assist the|profit the|conserve the} {conversation|discussion|dialogue|chat} {by|through|simply by|by simply} {outlining|setting out|detailing|describing} {where you|in which you|in places you|that you} {currently|presently|at present|at the moment} {are|tend to be|are usually|are generally} {with your|together with your|along with your|using your} {plans|ideas|programs|strategies} {James|Wayne|David|John} Exon {of|associated with|regarding|involving} Nebraska, Daniel {Patrick|Meat|Tanker|Ike} Moynihan {of New|of recent|of latest|of the latest} {York|You are able to}, {Harry|John} Reid {and|as well as|and also|along with} {Richard|Rich} {H|They would|L|}


You may also like:<a href=https://www.glassesoutlet.net/oakley-sunglasses-cheap-16.html>oakley sunglasses on sale</a>

Přidat nový příspěvek

Články

09.08.2022 13:22
To, co si asi málokdo uměl před rokem či dvěma představit, stává se skutečností.  Pokud si dnes půjdete poprvé pro hypotéku, čeká vás úroková sazba přes 6 %. Pokud si vyberete takový běžný panelákový byt v Hradci Králové s cenovkou 6,5 milionů Kč, čeká vás splátka hypotéky klidně někde kolem...
04.08.2022 18:33
A je tu opět středeční investiční okénko. Tentokráte ne akciové, ale komoditní. Pokud máte doma v trezoru jeden či více zlatých slitků značky PAMP, mohli jste si všimnout (ale také nemuseli), že mají už delší dobu na přední straně z výroby ochrannou fólii (foto níže), podobně jako displeje...
23.07.2022 17:56
Také jste si v uplynulých týdnech (6 a 7/2022) stihli nakoupit a přikoupit akcie za skvělé ceny?  Akcie se ideálně nakupují, když je nálada špatná, dav nevidí světlo na konci tunelu a ceny jsou dole. Ne když už rostou o desítky procent. Jinak kdo dělá pravidelné nákupy každý týden, měsíc či...
22.07.2022 20:28
Letošní rok je skutečně jiný, než roky předešlé. Čekali byste před rokem, že bude Evropa ve válce a že meziroční nárůst inflace se přiblíží ke 20 procentům? Já něco takového neočekával.  Posledních pár měsíců mám zajímavou novou zkušenost. Dokonce i lidé, kteří mi před třemi lety říkali, že...
23.06.2022 11:04
Otevírám páteční investiční okénko. Dnes na téma jak je na tom česká střední vrstva se znalostmi v oblasti investic a s jejich praktickým využitím. Současně je to moje osobní zkušenost v oblasti vzdělávání a finančního zprostředkování. Před 23 měsíci jsem jeden manželský pár - typická střední...
20.06.2022 20:52
Otevírám pondělní edukační okénko. A to jedním z nejčastějších investičních dotazů. Jak přeměním investiční zlato zpět na peníze? Mohu vás ujistit, že to zvládne každý. Vše probíhá ve třech krocích a v naší dnes již rozvětvené investiční společnosti je to denní chléb. Krok 1) vezmu zlato a jdu s...
01.05.2021 03:30
Co se týče oblasti rodinných financí, koluje po internetu spousta fám, pověr, mýtů a dezinformací. Speciálně na diskusních fórech zaměřených na investování a zhodnocování peněz (osobně spravuji české Fb fórum Investor). Paradox, že? Již několikrát jsem si všimnul, že pokud se v takovém...
25.04.2021 02:01
Tak to bylo rychlé! Podepsáno. Zarezervováno. O stavební parcely je dnes v kraji zájem. A o stavební parcely v Orlických horách a s tak krásným výhledem ještě větší (foto). Od roku 2007 podnikám a řeším s řadou klientů jejich investice a majetky. V posledních několika měsících za mnou přišli moji...
20.03.2021 20:02
Jak prodat vaši nemovitost chytře a za co nejvyšší cenu? Minimálně jednou za život bude většina z nás prodávat nějakou nemovitost. V takové situaci je člověk postaven před dvě možnosti. Buď je schopen si svoji nemovitost prodat sám. A nebo prodej svěří realitní společnosti. Obě řešení mají svoje...
03.12.2020 22:10
Miluji všechny ty krize. Finanční, hypoteční, i jiné. Krize, to není nic jiného než převlečená příležitost.  Třeba takový nákup pracovního materiálu. Kupříkladu pracovní obuv. Boty, které byly v únoru k mání za cenu poloviny jeté fabie, mají teď v prosinci cenovku odpovídající dvěma večeřím s...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chcete investovat na burze a nevíte jak začít? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 843)
Ne (357)

Celkový počet hlasů: 4200

Představení

10.11.2020 03:30
Pokud jste někdy toužili mít vlastní dům pár minut za Hradcem...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...