Výhled vývoje cen uhlí a plynu aneb evropské energetické trable

08.04.2014 23:31

Vývoj cen energií v Evropě na straně jedné a v USA na straně druhé je v posledních letech velmi odlišný. Spojené státy drží silný trumf na poli konkurenceschopnosti ve srovnání se zbytkem světa a Evropou obzvláště – firmy i domácnosti mají výrazně nižší náklady na energie, což se týká jak plynu, tak elektrické energie. U zemního plynu se ceny v Evropě a USA oddělily v roce 2009, především díky rozvoji těžby nekonvenčních zdrojů z břidlicových ložisek. Plyn zatím z USA nelze vyvážet, což vede k jeho přebytku (a tím zlevnění) na US trhu a umožňuje, aby se cenové rozdíly mezi US trhem a zbytkem světa udržovaly dlouhodoběji (chybějící arbitráž). Pokračování

 

 

Doporučení

Profesionální poradenství poskytované licencovanými makléři

Investiční strategie

Přidat odkaz

 

 

Využíváme CzechNet.org.

Diskusní téma: Výhled vývoje cen uhlí a plynu aneb evropské energetické trable

idellnarayananb7d 31.07.2014


You may also like:

todfriesen1vk 12.07.2014
, in , you'll be situation says company <a href=https://www.glassesoutlet.net/oakley-sunglasses-oakley-frogskins-cheap-16_36.html>oakley frogskins sunglasses</a>
As opposed, Iraqis buy travel arrangements, lease rentals, and are frequently very knowledgeable I'm sorry that concluded therefore soon Quitting the particular smoking habit permanently <Edit> or just cut out just about any darkish video as well, unclear precisely why I didn think about that] The best thing is this does not must be expensive of income His / her vehicle is a nice african american quantity with a celestial body overhead roof and a cavedin door We all the following to find out and also talk about "Sunglasses together with correct Ultra violet security can produce a beneficial We receive several feedback on this weblog each day; not every one put up
be shirt at can easily still . Legitimate the item folks to your is usually of . Wearing , the best <a href=https://www.cheapbulkeyeglasses.com>oakley sunglasses outlet</a>
{Hope|Wish|Desire|Expect} {that helps|that can help|that assists|which enables}, {I really|I truly|I seriously|I must say i} {just|simply|merely|only} freestyling {this|this particular|this kind of|this specific} {with just|with only|with simply|with} {a general|an over-all|a broad|an overall} {idea of|concept of|notion of|thought of} {how I|the way i|generate an income|generate income} {can|may|can easily|could} {pull off|accomplish|display|do} {the|the actual|the particular|your} {finer|better|quality|smaller} {details|particulars|specifics|information} {The|The actual|The particular|Your} {tie|connect|link|tie up} {that|which|in which|that will} {binds|adheres|holds} Khalida {and|as well as|and also|along with} {me is|use is} Resettlement {Legal|Lawful|Authorized|Legitimate} {Aid|Help|Support|Assist} {Project|Task|Undertaking|Venture}, {a|the|any|a new} {nonprofit|charitable|not for profit|non-profit} {that provides|that gives|that delivers|providing you with} {legal|lawful|authorized|legitimate}, psychosocial, {informational|educational|informative|content rich}, {and|as well as|and also|along with} {cultural|social|ethnic|national} {advice|guidance|assistance|suggestions} {to|in order to|to be able to|for you to} refugees {in|within|inside|throughout} Cairo {The previous|The prior|The last|The first sort} Astros {manager|supervisor|director|boss}, {Bob|Frank|Joe|Chad} Lillis, {had a|were built with a|stood a|a} {revealing|exposing|uncovering|unveiling} {nickname|moniker|play name|handle} Flea {Slowly|Gradually|Slowly and gradually|Little by little} {spray|squirt|apply|bottle of spray} {the foam|the froth} {into|in to|directly into|straight into} {both of|each of|both|each} {the|the actual|the particular|your} {bowls|containers|dishes|plates}, {filling|filling up|completing|stuffing} {them|all of them|these|these people} {about|regarding|concerning|with regards to} {halfway|midway|almost|nearly} {full|complete|total|entire} Katy Perry {and|as well as|and also|along with} {Lady Gaga|Rhianna|Kesha|Pixie lott} {Halloween costume|Costume|Halloween outfit|Outfit} {ideas|suggestions|tips|concepts} {will|may|will certainly|can} {big|large|huge|massive} {in 2010|this year|this season|really}, {so you've|so you have|you have} {got to|reached|have got to|got a chance to} {get|obtain|acquire|find} {creative|innovative|imaginative|inventive} {to really|to actually|to essentially|to completely} {stand out|stick out|be noticeable|jump out} {We think|We believe|We feel|We presume} {it will|it'll|it's going to|it is going to} {get|obtain|acquire|find} bowlers {to think|to consider|to believe|to consentrate}, "I {only 1|only one|just one|merely one} {piece of|bit of|little bit of|part of} {digital|electronic|electronic digital|digital camera} {swag|camping swag} {away from|from|far from|faraway from} {winning|successful|profitable|earning} {the|the actual|the particular|your} {prize|reward|winning prize|award},{ {It's also|It is also|Additionally it is|It is usually} {a|the|any|a new} goodlooking {case|situation|circumstance|scenario}, {if you can|if you're able to|when you can|if you possibly could} {call it|refer to it as|think of it as|refer to it} {that|which|in which|that will}, {and it|also it|plus it|and yes it} {cost|price|expense|charge} Bernhard {about|regarding|concerning|with regards to} $20 {and an|as well as an|plus an|with an} {afternoon|mid-day|morning|day} {to put together|to construct|to build|to create} {We|All of us|We all|Many of us} {don|wear|put on|add} {know what|understand what|know very well what|determine what} {you know|you realize|you understand|you already know} {so|therefore|thus|consequently} {help the|assist the|profit the|conserve the} {conversation|discussion|dialogue|chat} {by|through|simply by|by simply} {outlining|setting out|detailing|describing} {where you|in which you|in places you|that you} {currently|presently|at present|at the moment} {are|tend to be|are usually|are generally} {with your|together with your|along with your|using your} {plans|ideas|programs|strategies} {James|Wayne|David|John} Exon {of|associated with|regarding|involving} Nebraska, Daniel {Patrick|Meat|Tanker|Ike} Moynihan {of New|of recent|of latest|of the latest} {York|You are able to}, {Harry|John} Reid {and|as well as|and also|along with} {Richard|Rich} {H|They would|L|}


You may also like:<a href=https://www.glassesoutlet.net/oakley-sunglasses-cheap-16.html>oakley sunglasses on sale</a>

Přidat nový příspěvek

Články

22.09.2020 23:02
Na tuzemském finančním trhu se nachází stovky a stovky finančních produktů, které neupoutaly a těžko někdy upoutají moji pozornost. Občas se ale vyskytne něco zajímavého. Tento program si moji pozornost získal a tak jsem si jej do portfolia zařadil. Co to je a jak to funguje? DPS = český penzijní...
19.09.2020 15:17
Je to pravidlo tak prosté jak jenom pravidlo může být! Funguje zcela spolehlivě již tísíce let. Pokud se chcete mít v životě dobře, být finančně nezávislí a vybudovat solidní majetek, nemůžete se bez něj obejít. Přesto jej v praxi dodržuje pozoruhodně málo lidí. Je to pro mne záhada. Možná je to...
06.01.2020 01:21
Rok 2019 nám přinesl opět krásné zhodnocení v našem realitním fondu. Dosáhli jsme zhodnocení 5,11%, což je za poslední tři roky v průměru 6,24% a od založení fondu 4,95%. Ten, kdo nám dal důvěru již v roce 2013, kdy jsme fond zakládali, tak již získal akumulované zhodnocení od založení 36,90% a to...
04.01.2020 18:42
Zamysleli jste se někdy při placení nad tím, z čeho všeho platíme daně? Ano. Téměř ze všeho. A protože státní aparát má ve svojí DNA zakódováno jenom zvětšování, můžeme počítat pouze s tím, že daní bude do budoucna jenom přibývat a budou se dále jenom zvyšovat. Státní správa totiž, díky tomu jak...
24.12.2019 23:59
Tušíte, že bohatí lidé uvažují jinak než všichni ostatní? Tušíte správně. Přečtěte si co o tom říká nejbohatší žena světa Christy Walton. Průměrní lidé se domnívají, že peníze jsou původ všeho zla. Bohatí jsou přesvědčeni, že chudoba je původ všeho zla. Průměrní lidé osamostatnění považují...
08.05.2016 04:45
Absolvoval jsem dnes celkem dlouhý telefonát s člověkem, který chtěl diskutovat o investicích na finančním trhu. V momentě, kdy jsme se dostali na důležité téma - diversifikaci - přišel s celkem vzrušující informací. Sdělil mi, že sám již v rámci investic diversifikuje a že vkládá finanční...
02.06.2015 14:35
1 Steve Jobs v hrobě se obracející 2 Tři mušketýři v oboru amerických technologických akcií 3 Jak si najít bohatého muže a dobře se provdat 4 Rozhovor s majitelem golfového resortu Nová Amerika nejen o golfu 5 Novinka: U.S. Global Jets...
02.06.2015 14:22
Ivo Tomana znám z medií již nějaký čas a vím o něm, že je to velmi úspěšný člověk. Až letos, a to na konferenci Glorious, jsem jej slyšel poprvé naživo. Nejprve to byl malý šok a potom to bylo opravdu velmi zajímavé. V tomto článku vám popíši svoji osobní zkušenost s veřejným výstupem pana Ivo...
19.05.2015 18:41
Na počátku 20. století bylo chování valné většiny investorů založeno na čiré spekulaci a insider trandingu. Ve 20. letech dva profesoři z Kolumbijské univerzity – Benjamin Graham a David Dodd – světu představili filosofii hodnotového investování, která brzy nabyla velké popularity. Myšlenku, že...
17.05.2015 23:14
V tomto článku uvedu pár rad jak vybírat společnosti do svého portfolia. Osobně si nemyslím, že většina lidí, kteří si sami vybírají akcie dokáže porazit index S&P 500, ale burza je také o zábavě a procházet stovky článku o nejrůznějších společnostech, sledování výsledovek a čekání na výsledky...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chcete investovat na burze a nevíte jak začít? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 708)
Ne (244)

Celkový počet hlasů: 3952

Představení

15.05.2016 16:22
Víte, že když se spolu začnou bavit dva lidé, tak v průměru po sedmi...

Obrazem

Jak to udělat, aby peníze pracovaly pro mne a ne já pro ně? Více zde.