Vietnamské akcie. Jak je nakoupit?

22.02.2013 23:24

Akcie dnes již zavedeného BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) jsou již celkem snadno dostupné a lze je nakoupit i na velkých světových burzách. Co si ale počít, když chcete být řekněme napřed a nakoupit akcie ještě "mladší" ekonomiky, tedy té vietnamské? Zde máte například možnost koupit si tzv. ETF fond a v tomto případě tedy ETF Vietnam - VNM, který vám přibližně kopíruje vývoj vietnamského trhu a tedy vietnamských akcií jako celku. Najdete jej zde.  

 

Co jsou ETF fondy

Komentář autora: ETF fondy jsou jedním z mých oblíbených nástrojů. Tento text je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

ETF patří mezi moderní investiční nástroje. Jedná se o fondy, s nimiž se obchoduje na burzách. Jejich ceny jsou navázány na podkladová aktiva.

Doporučení

Eastwander

 

Kde se obchodují

ETF se obchodují nejvíce na burzách v USA, dále v Japonsku a Evropě. Největší výběr nabízí burza AMEX (American Stock Exchange) v New Yorku. V Evropě přibližně dvacet burz obchoduje se 450 různými ETF od 30 poskytovatelů. Obchodují se i na segmentu NYSE Euronext, který vznikl spojením burz v Londýně, Paříži, Amsterdamu, Lisabonu a Bruselu.

Emitenty ETF jsou renomované banky a významné investiční společnosti s vysokými stupni ratingu. Tržní riziko z možné neschopnosti emitenta dostát svým závazkům je velmi nízké. Investoři v ČR jsou proti úpadku obchodníka s cennými papíry ze zákona pojištěni prostřednictvím Garančního fondu obchodníků s cennými papíry až do výše 20 000 EUR.

 

Nákup a prodej ETF

Indexové akcie je možné nakoupit a prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který má přístup na burzy kde se daná ETF obchodují. V ČR nabízejí obchodování s ETF na německých a amerických burzách např. společnosti Fio, burzovní společnost, Patria Direct nebo brokerjet České spořitelny.

 

Obchod proběhne rychle

Zatímco u investování do klasických podílových fondů je nákup a prodej záležitostí několika dnů až týdnů, u ETF jsou lhůty kratší. Po zadání pokynu investora obchodníkovi s cennými papíry dojde na burze během několika sekund k uzavření obchodu. Pokud chce investor jen přesunout svou investici mezi různé ETF, realizuje se přesun během několika sekund a to i vícekrát během jednoho obchodního dne. Pokud chce investor použít prostředky na jiné účely, počká na vypořádání obchodu. K tomu dojde za dva dny na německých burzách a za více dnů na některých dalších burzách.

Princip obchodování s ETF je téměř shodný s principem obchodování s akciemi, což je výhodou pro investory, kteří do akcií investovali již dříve.

Na rozdíl od klasických podílových fondů je možné prostřednictvím ETF spekulovat na růst nebo pokles daného akciového indexu. Investoři tedy mohou používat ETF k zajištění portfolia (např. krátkou pozicí v akciích mohou krýt svou dlouhou pozici v ETF).

Investování do ETF mohou jako způsob zhodnocování svých prostředků používat jak fyzické osoby, tak podílové fondy, banky a další institucionální investoři.

 

Typy indexových akcií

ETF lze rozdělit podle druhu podkladových aktiv. Ta mohou být ve formě akciových indexů, dluhopisů nebo komodit. Akciové indexy mohou být všeobecně známé (např. PX, DAX, CTX, Standard & Poor´s 500, Dow Jones Euro Stoxx 50, DJIA, Nasdaq) nebo individuálně sestavené. K většině světových burzovních indexů existují příslušné ETF. Individuálně sestavené indexy mohou být zaměřeny buď geograficky, nebo sektorově. Geografické zaměření může být např. na USA, Japonsko, Evropu, Čínu nebo Latinskou Ameriku, sektorové zaměření např. na farmaceutiku, automobilový průmysl nebo telekomunikace. V tržních podílech jednotlivých typů ETF existují značné rozdíly. Například akciové indexy u podkladových aktiv ETF a také indexy se sektorovým zaměřením sestavené individuálně jsou oblíbenější v USA než v Evropě. Existují i ETF s pákovým efektem. Tyto poměrně rizikové investiční nástroje umožňují investorům dosáhnout několikanásobně většího zisku nebo ztráty než stejné ETF, ale bez pákového efektu.

 

Porovnání s podílovými fondy

I přes stále rostoucí oblíbenost ETF do nich investoři vkládají daleko menší objemy prostředků než do klasických podílových fondů. V USA se investuje přibližně dvacetkrát více prostředků do klasických podílových fondů než do ETF, v Evropě dokonce padesátkrát. ETF pro klasické podílové fondy zatím představují jen slabou konkurenci.

 

Porovnání ETF s podílovými fondy lze provést pomocí následujících parametrů:

Poplatky

ETF patří mezi investiční nástroje s poměrně nízkou úrovní poplatků. Platí se roční poplatky za správu tomu, kdo dané ETF spravuje. Poplatky (označované TER - total expense ratio) se většinou pohybují do 0,5 % hodnoty investice. Poplatky u klasických podílových fondů jsou většinou vyšší a pohybují se v řádu jednotek procent hodnoty investice. Za nákup a prodej platí investoři běžné makléřské poplatky. Jejich velikost se liší podle způsobu podání nákupního nebo prodejního pokynu. Pokyn lze podat prostřednictvím makléře, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím internetu. Poplatky mohu mít formu fixní částky, procentuálního dílu nebo kombinaci obojího.

Výplata dividend

ETF umožňují investorům pobírat případné dividendy z akcií společností, které jsou obsaženy v bázi akciových indexů. Klasické podílové fondy neumožňují investorům pobírat případné dividendy.

Měna investičního nástroje

ETF jsou zatím denominovány v jiných měnách než koruně, většinou v eurech nebo dolarech. Posilování koruny vůči euru nebo dolaru snižuje atraktivitu ETF. Investoři mohou před investováním zvážit i riziko nesprávného načasování nákupu z hlediska možného vývoje devizových kurzů. Klasické podílové fondy jsou denominovány i v koruně.

Obchodovatelnost na burzách

ETF jsou na rozdíl od klasických podílových fondů obchodovány na burzách.

Likvidita

ETF je možné nakoupit nebo prodat kdykoliv během obchodního dne. Ceny jsou známé v každém okamžiku. Ceny klasických podílových fondů jsou naproti tomu známé jen na konci každého obchodního dne. Investoři do ETF mají neustálý přehled o stavech svých investic. Ceny ETF se průběžně mění v závislosti na hodnotách podkladových aktiv, obecně podle vývoje nabídky a poptávky a podle očekávání trhu. Tato závislost je většinou velmi těsná, odchylky jsou minimální. Přesto může vlivem střetávání nabídky s poptávkou nastat jev označovaný jako tracking error. V tom případě se cena ETF dočasně vychyluje jen jedním směrem a vzdaluje se od hodnoty podkladového aktiva.

Transparentnost

ETF jsou velmi transparentní, protože mají jasně stanovena podkladová aktiva. Jsou přesně známé společnosti, jejichž akcie tvoří báze akciových indexů.

Doporučení

Eastwander

 

Diverzifikace

ETF i klasické podílové fondy patří mezi diverzifikované investiční nástroje. Pro řadu investorů jsou zajímavější investiční alternativou než samotné akcie společností z podkladových aktiv ETF. Investoři nemusí jednotlivě analyzovat dané společnosti. Také okruh znalostí investorů potřebný pro orientaci v nabídce a sledování vývoje na trhu pak není tak široký. Namísto rozšiřování portfolia nákupem desítek akcií je jediná investice do ETF sama o sobě poměrně dost diverzifikovaná. Vliv kolísavosti kurzů akcií společností se sníží.

 

Budoucnost

Za necelých 20 let své existence si získaly velkou oblibu investorů. Tyto moderní investiční nástroje jsou vhodné pro všechny typy investorů s prakticky neomezeným investičním horizontem. Jejich zde popsané přednosti je činí dostatečně atraktivními pro investování i do budoucna.

Zdroj: aakjh.blogspot.com

* Toto není investiční doporučení! *

Jan Hýsek, jhy(z)jhy.cz

 

 

Doporučení

Nevíte si rady s daňovým přiznáním?

Máte někdy potíže se zrakem?

Jak na product placement?

Hledáme strategického partnera

Uvažujete o nákupu obytného vozu? Máme dobrý tip.

Přidat odkaz

 

 

 

CzechNet to je jeden milion zobrazených stránek měsíčně. Jak na tom můžete profitovat?

Přidat.eu záložku

Začátečníci

22.02.2013 23:24
Akcie dnes již zavedeného BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) jsou již celkem snadno dostupné a lze je nakoupit i na velkých světových burzách. Co si ale počít, když chcete být řekněme napřed a nakoupit akcie ještě "mladší" ekonomiky, tedy té vietnamské? Zde máte například možnost koupit si tzv....
12.10.2012 11:54
Při investování (nejen) do akcií je vhodné uplatňovat předem danou strategii, často nazývanouinvestiční filozofie. Mou velkou chybou v prvopočátcích investování do akcií bylo, že jsem předem žádnou takovou investiční filozofii neměl a akcie jsem nakupoval spíše podle aktuální nálady, dojmů,...
09.10.2012 23:15
Hned z kraje pominu možnosti, které nepovažuji za investice, ale spíše za generátory provizí a poplatků bankám či finančním institucím. Těmi myslím především produkty jako je IŽP (investiční životní pojištění), většina OPF (otevřené podílové fondy) a podobně. Ačkoliv se může zdát, že částka 10...
30.09.2012 23:37
Na počátku investování (nejen do akcií) nás může nemile překvapit několik faktorů, které snižují případné zisky. Mezi tyto faktory patří samozřejmě transakční náklady ale i náklady na vedení účtu,  spready, daně, zpoždění dat z burzy a další. Pojďme se na jednotlivé faktory podívat trochu...
22.09.2012 23:30
Tento příspěvek je odpovědí na to, jak může akciové portfolio (doplněné o dvě indexové akcie) vypadat. Tato ukázka neslouží jako důkaz čehokoliv a není ani investičním doporučením. Nicméně po takovéto nějaké ukázce byla opakovaně poptávka.  První verzi (bez zaměření na dividendy) najdete...
22.09.2012 21:44
Tento příspěvek je odpovědí na to, jak může akciové portfolio (doplněné o dvě indexové akcie) vypadat. Tato ukázka neslouží jako důkaz čehokoliv a není ani investičním doporučením. Nicméně po takovéto nějaké ukázce byla opakovaně poptávka.    Rozdělení v měnách: 40% investice za Kč...
19.09.2012 19:34
  S kolika penězi začít investovat do akcií? Odpověď na tuto otázku je do jisté míry subjektivní záležitostí. Například můj názor je, že pro začátek je ideální mít k dispozici finanční obnos v rozmezí 10 až 100 tis Kč. Investovat částky, které jsou výrazně nebo dokonce...
13.09.2012 00:10
Když jsem se kdysi seznámil s pojmem akcie, dost dlouho mi trvalo, než jsem vůbec zjistil, jak se vlastně dostat k investování do akcií. Po dlouhém prolézání všemožných stránek a fór jsem došel k tomu, že nejprve je nutné nalézt nějakého brokera / makléře / zprostředkovatele obchodování s cennými...
09.04.2012 23:13
Existuje jedno přísloví „obrázek je lepší než tisíc slov“. Graf je důležitou součástí při rozhodování o vstupu a výstupu do pozice. Investor nebo spekulant by měl při pohledu na graf vidět nejen pohyb ceny, ale také určit například trendy a po podrobnější analýze například možné zvraty trendů....
12.03.2012 00:29
Dnešním tématem v sérii článků „Začínáme s investováním“ bude diverzifikace. Nejprve začneme s definicí pojmu diverzifikace, co to tedy vlastně je? Diverzifikace je rozložení rizika například tím, že se peníze vloží do různých typů investic – do akcií, obligací, nástrojů peněžního trhu. Riziko...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chcete nastavit vaše investiční portfolio nebo udělat jeho audit? Napište nám

Zkušenosti

Také máte někdy pocit, že kam se podíváte, tam se někomu daří a...

Akciecz běží díky fin. podpoře 

Anketa

Líbí se vám nový design našich stránek?

Ano (3 853)
Ne (368)

Celkový počet hlasů: 4221

Představení

07.05.2023 01:34
Máme dvacet let profesionálních zkušeností s nastavováním našich...

Obrazem

Chcete z roku 2021 udělat parádní rok a splnit si svoje plány a sny?...